Podpisanie umowy o współpracy z hutą ArcelorMittal S.A. w Dąbrowie Górniczej


W dniu 17.11.2017 Koło Łowieckie "Dąbrowa" w Dąbrowie Górniczej podpisało umowę o współpracy z hutą ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej (dawna Huta Katowice) w zakresie prowadzenia monitoringu i inwentaryzacji stanu dzikiej zwierzyny na terenach kompleksów leśnych wokół huty oraz zwiększenia bioróżnorodności fauny i zimowego dokarmiania zwierzyny. Cieszymy się, że firma ArcelorMittal czynnie włączyła się w działania zmierzające do poprawy stanu i kondycji zwierzyny wokół huty, poprzez finansowanie działań związanych z introdukcją niektórych gatunków zwierzyny drobnej oraz prowadzeniem akcji zimowego dokarmiania. O szczegółach realizacji umowy będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej, na profilu FB oraz w lokalnej prasie. W kwietniu 2018 roku  teren wokół huty zasilać będziemy kurami bażanta, a na jesień 2018 wpuszczane będą koguty bażanta. W kolejnych latach oprócz bażantów planuje się zasiedlić również kuropatwy. Obecnie trwa intensywne przygotowywanie terenu pod tegoroczne wsiedlenia.

Odsłony: 1068