Sprawy bieżące


Ratujemy Strzemieszyce Małe przed dzikami !!!

W ubiegłym tygodniu Zarząd KŁ "Dąbrowa" podpisał z Gminą Dąbrowa Górnicza umowę na realizację zadania publicznego pn. Działania zapobiegające ekspansji dzików na tereny zamieszkałe w Strzemieszycach Małych. Naszym zadaniem będzie wykonanie i utrzymanie punktów zaporowych powstrzymujących dziki z dala od terenów mieszkalnych. Nasze działania zmierzać będą do zatrzymania dzików w lasach, by nie powodowały dalszych szkód w rejonie boiska piłkarskiego oraz okolicznych zabudowań mieszkalnych.


Czasowy zakaz noszenia i przemieszczania broni w stanie rozładowanym

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czasowego zakazu noszenia i przemiszczania broni w stanie rozładowanym na terenie Województwa Śląskiego i Małopolskiego w dniach od 01.12.2018 do 15.12.2018 informuje się kolegów myśliwych o zakazie polowań indywidualnych w tym okresie oraz o odwołaniu polowań zbiorowych. W związku z zakazem został zmieniony plan polowań w sezonie 2018/19. Przesunięciu uległo polowanie z dnia 01.12.2018 na zwierzynę grubą (prowadzący kol. Rafał Pocian) na dzień 24.11.2018. Poprawiony plan polowań jest już dostępny na naszej stronie po zalogowaniu się. Zarząd.

 


Budowa ambon w sezonie 2018/19

Planowane ambony budowane w ramach godzin gospodarczych:
W tym sezonie w ramach godzin gospodarczych budujemy 5 nowych ambon. Materiał na ambony przyjedzie na koniec kwietnia na kwaterę. W późniejszym czasie zostanie zakupiona ondulina na dach oraz impregnat do pomalowania ambon. Szefowie grup odpowiedzialni są za ich wykonanie, w tym organizację prac oraz zapewnienie bezpieczeństwa w czasie budowy. Ambony mają stanąć najpóźniej do 15 września 2018 roku. Sam montaż ambon w terenie będzie odbywał się przy udziale większej ilości osób. Sprawy te będą uzgadniane na bieżąco. Wykaz ambon oraz przydział osób do ich budowy zamieszczono poniżej:
1. Ambona A13 - lokalizacja: pola przy zbiorniku Łosień, kierownik grupy: Horbowy Janusz, skład osobowy: Wąsik Andrzej, Flak Jarek, Piątek Dawid, Pocian Rafał.
2. Ambona A10 - lokalizacja: Trzebyczka, kierownik grupy: Łukawski Marek, skład osobowy: Chmiel Michał, Groja Mariusz, Gonciarz Paweł, Jamróz Adam.
3. Ambona A8 - lokalizacja: jak stara A8, kierownik grupy: Koselarz Ryszard, skład osobowy: Koselarz Leszek, Kwiecień Zbyszek, Szczotka Jerzy.
4. Ambona A6 - lokalizacja: podstacja Tucznawa, kierownik grupy: Stankiewicz Adam, skład osobowy: Boczkowski Arek, Dąbrowiecki Jarek, Piekoszewski Tomasz.

Ambony już postawione w tym roku:
1. Ambona A14 - lokalizacja: Bagry, wykonawca: Przemek Rosak
2. Ambona A27 - lokalizacja: Jamki, wykonawcy: Boczkowski Arek, Stankiewicz Adam
3. Ambona A13 - lokalizacja: pola przy zbiorniku Łosień, wykonawcy: Horbowy Janusz, Wąsik Andrzej, Flak Jarek, Piątek Dawid, Pocian Rafał
4. Ambona A6 - lokalizacja: Tucznawa - podstacja, wykonawcy: Stankiewicz Adam, Boczkowski Arek, Dąbrowiecki Jarek, Piekoszewski Tomasz
5. Ambona A18 - lokalizacja: Lipówka - przecinka WN, wykonawca: Przemek Rosak
6. Ambona A3 - lokalizacja: Trzebyczka nastawnia PKP, wykonawca: Leszek Koselarz
7. Ambona A28 - lokalizacja: Srocza Góra, wykonawca: Leszek Koselarz
8. Ambona A10 - lokalizacja: Trzebyczka, wykonawcy: Łukawski Marek, Chmiel Michał, Jamróz Adam, Gonciarz Paweł

 

Rysunki ambony, wykaz materiałów oraz zdjęcia z montażu znajdują się poniżej. Proszę ściągnąć pliki i wydrukować:
rysunek ambony
wykaz materiału
montaż ambony

 

 

Odsłony: 13173