Współpraca z miastem Dąbrowa Górnicza w zakresie ograniczenia migracji dzików


W październiku 2017 roku koło łowieckie "Dąbrowa" w Dąbrowie Górniczej otrzymało dofinansowanie od Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadania publicznego pod nazwą "Budowa urządzeń obserwacyjnych i działania zapobiegające ekspansji dzików na tereny miasta Dąbrowy Górniczej". Celem realizowanego zadania publicznego była inwentaryzacja kierunków migracji zwierząt na terenie miasta Dąbrowy Górniczej oraz realizacja działań zapobiegajacych nadmiernej migracji dzików na obszary miejskie. W ramach zadania powstały dwa stacjonarne oraz dwa przenośne urządzenia obserwacyjno-łowieckie, które zostały wykonane i zainstalowane w terenie przez członków koła w ramach wolontariatu. W celu zapobiegania migracji dzików na tereny miejskie wykonano również poletka oraz nęciska zaporowe, które będą utrzymywane przez cały okres zimowy. W efekcie udało się ograniczyć migrację dzików na tereny zabudowane miasta - szczególnie w okolicach Podlesia, Jamek, Lasek, Gołonoga oraz Tucznawy i Łęki. Dzięki działaniom myśliwych z koła łowieckiego "Dąbrowa" oraz wsparciu miasta udało się utrzymać istniejącą populację dzików w lesie, przez co również zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych z udziałem tych zwierząt.

Odsłony: 1279