Walne zgromadzenie członków K.Ł. Dąbrowa w 2016 roku


W sobotę 14 maja 2016 roku w siedzibie Koła Łowiedkiego "Dąbrowa" odbyło się Walne Zgromadzenie członków koła. W jego toku odczytano i zatwierdzono protokół z poprzedniego WZ, odczytano sprawozdanie Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej i udzielono absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. Następnie podjęto uchwały obowiązujące w kolejnym roku łowieckim oraz przyjęto plan pracy koła. Po zakończeniu WZ zorganizowano skromny poczęstunek.

  


Odsłony: 2492