Wirus ASF dotarł do Zagłębia


Niestety, i do nas dotarł wirus ASF (afrykański pomór świń). Pierwszy przypadek pojawił się 21 grudnia 2022 roku. Był to dzik najprawdopodobniej potrącony przez samochód na DK1 w rejonie Kuźnicy Piaskowej. Dnia 29 grudnia 2022 laboratorium PIW potwierdziło ostatecznie, że był on zarażony wirusem ASF. Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku (poz.9007) został wznaczony obszar objęty ograniczeniami (strefa różowa, obszar II), do którego zaliczono  miasta: Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Będzin, gminy: Bobrowniki, Siewierz, Mierzęcice, Psary i Wojkowice oraz gminę Łazy. Od tej pory wszystkie dziki pozyskiwane są z zachowaniem zasad bioasekuracji i pozostają pod nadzorem PIW Będzin do momentu uzyskania negatywnego wyniku badania na ASF. Rozpoczyna się zatem ścisły monitoring dzików pod kątem nosicielstwa wirusa oraz wzmożone poszukiwania padłych dzików - szczególnie w okolicach wystąpienia tego pierwszego przypadku. Myśliwi z okolicznych kół jak na razie nie obserwują w łowiskach widocznych objawów wirusa. Nie znajdujemy trucheł padłych dzików, a obserwowane w nocy dziki zachowują się normalnie. Liczymy na to, że  było to jednostkowe zadarzenie i nie pojawi się więcej takich przypadków. 

 

Strefy ASF (stan na 23.01.2023)

 

Mapa stref ASF na tle podziału administracyjnego w naszym rejonie

 

Mapa stref ASF na tle podziału województwa na obwody łowieckie

 

Odsłony: 429