Wypuszczanie bażantów na terenie Dąbrowy Górniczej


29 września myśliwi z Koła Łowieckiego "Dąbrowa" w Dąbrowie Górniczej wpuścili do łowiska bażanty zakupione z hodowli w Klonie. Z uwagi na dwukrotnie wyższą cenę, w tym roku wpuszczono tylko 80 szt. bażantów (60 kogutów i 20 kur). Wpuszczone ptaki zasiliły naszą rodzimą populację bażanta, co pozwoli uczynić ją jeszcze silniejszą. Trzeba przyznać, że na naszym terenie bażant czuje się bardzo dobrze i wyprowadza liczne lęgi. Sprzyja temu intensywna redukcja drapieżników (lisów i jenotów) prowadzona przez naszych myśliwych oraz dokarmianie ptaków w okresie zimowym.

  


 

 
Odsłony: 510