Spotkanie z mieszkańcami Gołonoga


We wtorek 23.08.2022 o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 12 w dzielnicy Gołonóg odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące problemu dzików pojawiających się na terenie osiedli mieszkaniowych przy ulicach Tysiąclecia i Kasprzaka. Inicjatorem spotkania był Radny Piotr Zieliński. Celem głównym spotkania było omówienie działań realizowanych przez Koło Łowieckie "Dąbrowa" oraz tutejszy Wydział Ochrony Środowiska dla potrzeb zmniejszenia populacji dzików zamieszkujących tereny wokół osiedli mieszkaniowych na Gołonogu. W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Koła Łowieckiego "Dąbrowa" Prezes Ryszard Koselarz i Łowczy Arkadiusz Boczkowski, Przedstawiciele Nadleśnictwa Siewierz Z-ca Nadleśniczego Mariusz Kowalski i Rzecznik Sławomir Cichy, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Marcin Janik, Radni Piotr Zieliński i Sławomir Żmudka, Przedstawiciel Stowarzyszenia "Zielony Gołonóg" Zbigniew Masina, Prezesi Lokalnych Spółdzielni Mieszkaniowych oraz zainteresowni mieszkańcy dzielnicy. Po powitaniu wszystkich prelekcję rozpoczął Łowczy Arkadiusz Boczkowski, który w pierwszej kolejności przybliżył słuchaczom obszar działań współczesnego łowiectwa, omówił gatunki łowne zwierzyny występujące na terenie Dąbrowy Górniczej oraz przedstawił działalność Koła Łowieckiego "Dąbrowa", a następnie omówił realizację odstrzałów planowych, sanitarnych i redukcyjnych dzików na terenie miasta. W czasie prelekcji poruszono też szereg istotnych tematów jak: szerzenie się wirusa ASF, zachowanie się w czasie bezpośredniego kontaktu z dzikiem, przyczyny wzrostu populacji dzików i ich dużej synantropizacji, bezpieczeństwo używania broni palnej w terenie zabudowanym, ograniczenia w wykonywaniu polowań, możliwości odłowu dzików, itd. Po zakończeniu prelekcji rozpoczął się panel dyskusyjny, gdzie uczestnicy mogli zadawać pytania. Mamy nadzieję, że po spotkaniu wiele się wyjaśniło i na wiele problemów można teraz spojrzeć szerzej. Najważniejszym wnioskiem ze spotkania jest informacja, że Koło Łowieckie "Dąbrowa" ściśle współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Strażą Miejską, reagując na zgłaszane problemy i intensyfikując odstrzał dzików w newralgicznych rejonach. Ze względów bezpieczeństwa odstrzał nie będzie jednak prowadzony pomiędzy blokami i na osiedlach. Staramy się "wyciągać" dziki z miasta na pobliskie tereny leśne przez stałe ich nęcenie. Mieszkańców pragniemy zapewnić, że działania związane z koniecznością ograniczenia populacji dzików "miejskich" są przez nas stale prowadzone. Problem nie zniknie jednak z dnia na dzień.


Odsłony: 609