Spotkanie w sprawie dzików w mieście


W czwartek 21 lipca 2022 roku w Urzędzie miejskim odbyło się spotkanie dotyczące dzików pojawiających się na osiedlach mieszkaniowych przy ulicach Kasprzaka i Tysiąclecia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Panowie Macin Janik (Naczelnik) i Michał Kubik, przedstawiciel Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Łukasz Luboń, radni Rady Miejskiej Panowie Piotr Zieliński i Mateusz Stępień, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Pan Grzegorz Cekus oraz przedstawiciele Koła Łowieckiego "Dąbrowa" Panowie Ryszard Koselarz (Prezes) i Arkadiusz Boczkowski (Łowczy).

Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w mieście oraz przedstawienie działań podjętych i aktualnie realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta. W wyniku spotkania podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia akcji edukacyjnej mieszkańców w temacie dzikiej zwierzyny w na terenach zurbanizowanych oraz zachowania się i reakcji na jej obecność. Takie spotkanie dla mieszkańców terenów Podlesia, Kasprzaka i Tysiąclecia odbędzie się jeszcze w sierpniu. Ze swej strony pragniemy zapewnić mieszkańców, że cały czas podejmowane są działania związane ze zmniejszeniem populacji dzików w mieście. Ze względów bezpieczeństwa muszą one być wykonywane rozważnie oraz w odpowiednich warunkach. 

 
Odsłony: 642