Pierwsze "Dąbrowskie Koziołki"


W dniach 22-24.07.2022 po raz pierwszy w historii naszego koła odbyło się polowanie pod nazwą "Koziołki Dąbrowskie". Celem polowania było przede wszystkim wykonanie planu pozyskania kozłów sarny, opolowanie nowych i różnorodnych rewirów, zachęcenie kolegów myśliwych z koła do zdobycia uprawnień selekcjonerskich oraz integracja środowiska myśliwych. W ramach polowania zgłoszeni myśliwi odbyli po 4 wyścia (2 wieczorne i 2 poranne) za każym razem w inny, wylosowany, rewir. Pozyskane kozły zostały przechowane w chłodni, a po ostatnim porannym wyjściu odbył się pokot, w czasie którego dokonano wyboru najpiękniejszego rogacza polowania. Królem pierwszego polowania został kolega Adam Jamróz, a wicekrólem kolega Przemysław Rosak. 


Odsłony: 536