Walne Zgromadzenie członków koła 2022


W sobotę 28 maja 2022 roku o godz. 9:00 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego Dąbrowa"  w Dąbrowie Górniczej. Zebranie otworzył Prezes Ryszard Koselarz. Po stwierdzeniu kworum wybrano Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad. Zostali nimi koledzy Zbigniew Kwiecień oraz Paweł Gonciarz. W dalszej kolejności odczytano i przyjęto porządek obrad, odczytano protokół z poprzedniego WZ, wybrano Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną, przedstawiono sprawozdanie z działalnosci Zarządu Koła za sezon 2021/22 i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz przegłosowano absolutorium dla Zarządu Koła. Następnie kol. Przemysław Rosak przedstawił preeliminarz budżetowy na nowy sezon, a kol. Arkadiusz Boczkowski omówił propozycje zmian w uchwałach oraz przydział zadań dla poszczególnych członków koła. Po ich dyskusji odbyły się głosowania nad poszczególnymi uchwałami. W czasie walnego zgromadzenia rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej złożył kol. Waldemar Gruszka, która podyktowana była względami osobistymi. W zwiazku z tym uzupełnono skład Komisji Rewizyjnej o nowego członka, którym został kol. Adam Stankiewicz. Dziękujemy serdecznie koledze Waldkowi za dotychczasową pracę na rzecz koła i jednocześnie gratulujemy koledze Adamowi. Zamknięcie obrad nastąpiło około godziny 14:00, a na stołach pojawił się gorący posiłek.

Odsłony: 516