Myśliwska Świąteczna Paczka 2021


Myśliwi z Koła Łowieckiego „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej czynnie włączyli się do świątecznej akcji „Myśliwska Paczka”.  W tym roku prezentami obdarowane zostały 2 najbardziej potrzebujące rodziny z Dąbrowy Górniczej, które zostały wytypowane w porozumieniu z tutejszym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz lokalną społecznością dzielnicy Ząbkowice. Prezenty trafiły również do dzieci z dwóch dąbrowskich przedszkoli, a mianowicie Przedszkola nr 12 przy ul. Krasickiego 1 oraz Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Gołonoskiej 23. Myśliwi z Dąbrowy włączyli się również w akcję pomocy organizowaną przez Rejon Zagłębiowski PZŁ w Katowicach. Całkowita wartość przekazanych prezentów wyniosła 3750 zł. Mamy nadzieję, że tym drobnym gestem udało nam się wywołać uśmiech na twarzach obdarowanych osób i choć na chwilę uczynić ich szczęśliwymi.


Odsłony: 673