90 lat Koła Łowieckiego "Dąbrowa" w Dąbrowie Górniczej


Krótka historia powstania koła

Koło Łowieckie „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia swojego istnienia. Powstanie koła datowane jest na 21 listopada 1931 roku, kiedy to ówczesny wojewoda kielecki wpisał do rejestru Urzędu Wojewódzkiego pod numerem 3095 stowarzyszenie pod nazwą „Dąbrowskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Pierwszym prezesem towarzystwa był Augustyn Langaberg, w godle natomiast widniały dwie skrzyżowane dubeltówki oraz głowa rogacza. Statutowymi celami nowo powołanego towarzystwa było szerzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej, przestrzeganie prawidłowych zasad polowania, podnoszenie stanu zwierzyny oraz współdziałanie z władzami krajowymi w zwalczaniu wszelkich wykroczeń przeciwko obowiązującemu prawu łowieckiemu. Jeszcze przed drugą wojną światową Dąbrowskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa przystąpiło do Polskiego Związku Łowieckiego, a w 1937 roku zmieniło swą nazwę na „Koło Myśliwskie” w Dąbrowie Górniczej. W okresie II wojny światowej, podobnie jak wszystkie inne koła w okupowanej Polsce, koło zaprzestało swojej działalności, a wielu jego członków czynnie uczestniczyło w ruchu oporu. Zaraz po wyzwoleniu w roku 1945 za sprawą kolegów Zygmunta Około-Kułaka oraz Stanisława Skórki koło wznowiło swoją działalność pod nazwą Koło „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej. W 1954 roku doszło do połączenia się dwóch kół dąbrowskich, a mianowicie koła „Dąbrowa” oraz koła „Strzemieszyce”. Powstało wówczas Koło „Dąbrowskie”, które przyjęło sztandar wniesiony przez koło ze Strzemieszyc. Ciekawostką jest fakt iż, sztandar połączonych kół w 1972 roku został przekazany Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej w Katowicach, a ta przekazała sztandar do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, które obecnie znajduje się w Łazienkach Królewskich. W 1958 roku Koło „Dąbrowskie” zmieniło nazwę na Koło Łowieckie „Dąbrowa Górnicza”, a w 1969 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła przyjęto uchwałę zmieniającą nazwę na Koło Łowieckie „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej. Pod taką nazwą koło funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Za swoje osiągnięcia koło zostało nagrodzone najwyższymi odznaczeniami związkowymi, a mianowicie: Złomem, złotym medalem Zasługi Łowieckiej oraz złotym medalem Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego.

 

Jak to wygląda dzisiaj

Obecnie Koło Łowieckie „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej liczy 20 członków. Najstarszym wiekiem oraz stażem członkiem koła jest wieloletni jego Prezes kol. Ryszard Zyzik, który do koła wstąpił 01.01.1956 roku, a więc jest członkiem koła już 65 lat. Kolega Ryszard Zyzik ma obecnie 87 lat. Drugim co do długości stażu w kole jest kolega Zbigniew Kwiecień – 33 lata, a trzecim – kol. Waldemar Gruszka – 24 lata. W ostatnim czasie skład osobowy koła został znacznie odmłodzony, a w nasze szeregi w okresie ostatnich lat wstąpiło wielu nowych kolegów.

Koło „Dąbrowa” dzierżawi obwód łowiecki nr 117 o całkowitej powierzchni ponad 8100 ha położonych terenie miasta Dąbrowa Górnicza, Będzin oraz gminy Łazy. Po wyłączeniu terenów zamieszkałych i przemysłowych gospodarka łowiecka prowadzona jest na powierzchni nieco ponad  3 900 ha. Pomimo trudnych warunków łowieckich, związanych z dużym uprzemysłowieniem, rozbudowaną siecią dróg oraz gęstą zabudową, gospodarka łowiecka prowadzona jest na wysokim poziomie. W łowisku bardzo licznie występują sarny i dziki, często widywane są łosie i coraz częściej jelenie. Z drapieżników występują lisy, borsuki, jenoty i kuny. Z ptaków łownych najliczniej występuje bażant, który znalazł u nas doskonałe warunki do rozmnażania się. Myśliwi z koła „Dąbrowa” co roku wzmacniają rodzimą populację bażanta wpuszczając kolejne 150-200 nowych osobników. Na polach w Łośniu, Tucznawie i Łęce występują 3 stadka kuropatw, a okresowo licznie gołębie grzywacze. W lesie Bienia widuje się słonki. W naszym rejonie nie potwierdzono jeszcze wilka, ale wiemy, że są one już inwentaryzowane całkiem blisko nas. Średnio w obwodzie łowieckim nr 117 pozyskuje się rocznie około 100 dzików, 60-70 saren, kilka jeleni, 80-100 lisów, 5-10 jenotów i kilka borsuków.

Koło posiada własną kwaterę myśliwską, chłodnię kontenerową, 27 ambon myśliwskich, 35 wysiadek, 22 paśniki, 48 podsypów dla ptactwa, ciągnik i inne maszyny rolnicze. Myśliwi uprawiają poletka zaporowe chroniące uprawy miejscowych rolników przed nadmiernymi szkodami oraz poletka zgryzowe, gdzie pozostawia się karmę dla zwierzyny na okres zimowy. Na części pól założone są uprawy zbóż ozimych, dzięki czemu w okresie zimy sarny i zające mają dostęp do zielonego żeru. Należy wyraźnie podkreślić, iż utrzymanie łowiska w tak dobrej kondycji nie byłoby możliwe bez naszych myśliwych i ich ciężkiej pracy.

Koło realizuje cele statutowe polegające na dbałości o dobrostan zwierzyny, utrzymywaniu jej populacji w dobrej kondycji i odpowiedniej liczebności, realizacji rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych, podejmowanie działań związanych z ograniczaniem szkód łowieckich, w tym szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, wypłata odszkodowań oraz przeciwdziałanie rozwojowi wirusa ASF. Koło współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policją oraz szkołami i przedszkolami zlokalizowanymi na terenie Łośnia, Tucznawy i Gołonoga. Koło czynnie włącza się w różne akcje charytatywne, zbiórki oraz współorganizację imprez dla dzieci i młodzieży na terenie miasta.

 

Obchody jubileuszu 90-lecia koła

Tak piękny jubileusz nie mógł pozostać bez echa. Uroczyste obchody tego pięknego święta odbyły się w sobotę 23 października 2021 roku.  Myśliwi z Koła Łowieckiego „Dąbrowa” spotkali się na uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Łośniu. W uroczystości wzięli udział koledzy z kół ościennych, w tym z koła „Diana” i „Bór” z Dąbrowy Górniczej, „Grzywacz” z Sosnowca oraz „Cietrzew” ze Sławkowa. Oprawę muzyczną zapewnił zespół sygnalistów myśliwskich. Nie zabrakło też przedstawiciela Zarządu Okręgowego kol. Mirosława Tuchana oraz pocztu sztandarowego naszego koła. Po mszy wszyscy udali się do restauracji Astra w Dąbrowie Górniczej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, nad której porządkiem czuwał Skarbnik koła kol. Przemysław Rosak. Po sygnale Powitanie wszystkich zaproszonych gości oraz myśliwych i ich rodziny przywitał Prezes Koła Ryszard Koselarz. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów. W dalszej kolejności głos zabrał Łowczy Koła „Dąbrowa” kol. Arkadiusz Boczkowski, który przedstawił zarys obecnej działalności koła oraz jego historię. Po tych słowach przyszedł czas na gratulacje i życzenia składane na ręce Prezesa przez naszych gości. I tak w kolejności zabierali głos: kol. Mirosław Truchan (przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZŁ w Katowicach), kol. Arkadiusz Hnyluch (przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu), kol. Aleksander Jewak (Łowczy Rejonu Zagłębiowskiego oraz Prezes Koła „Diana”), Pietruszewski Jerzy i Kalarus Dariusz (Prezes i Łowczy Koła „Grzywacz”), Poczęty Józef (Prezes Koła „Bór”) oraz Damian Pieczyrak (przedstawiciel Dąbrowskiej Policji).

Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie medali Zasłużony dla Koła Łowieckiego „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej dla najbardziej zasłużonych myśliwych. Medal ten wraz z regulaminem jego przyznawania został ustanowiony uchwałą Zarządu Koła „Dąbrowa” nr 81/2021 z dnia 07.07.2021 i przyznany po raz pierwszy na uroczystości 90-lecia koła. Decyzją Kapituły Odznaczeń odznaczenie I stopnia (złoty medal) przyznano kolegom Ryszardowi Zyzikowi (65 lat w kole) oraz Zbigniewowi Kwietniowi (33 lata w kole), z kolei odznaczeniem II stopnia (srebrny medal) zostali uhonorowani koledzy: Waldemar Gruszka, Marek Łukawski, Adam Jamróz, Andrzej Wąsik, Jarosław Flak, Ryszard Koselarz, Przemysław Rosak oraz Arkadiusz Boczkowski. Kapituła postanowiła również przyznać odznaczenie II stopnia Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza Panu Marcina Bazylaka, doceniając wzorową współpracę koła z miastem.

Kolejnym punktem programu było wręczenie wyróżnień dla najbardziej aktywnych członków koła za ubiegłe 2 sezony łowieckie. I tak statuetkę Króla myśliwych w pozyskaniu zwierzyny grubej w sezonie łowieckim 2019/20 otrzymał kol. Przemysław Rosak, a w sezonie 2020/21 – kol. Arkadiusz Boczkowski. Królem polowań na bażanty w sezonie 2019/20 został kol. Marek Łukawski, a w sezonie 2020/21 – kol. Arkadiusz Boczkowski.

Na zakończenie części oficjalnej obchodów wszystkim myśliwym z Koła Łowieckiego „Dąbrowa” wręczono jubileuszowe odznaki i pamiątkowe tabla. Następnie sygnaliści zagrali sygnał Darz Bór, po którym Prezes koła zaprosił wszystkich gości do stołów biesiadnych. I tak rozpoczęła się zabawa myśliwska, w czasie której obowiązkowym punktem programu był pieczony w całości dzik. Nie zabrakło również własnych wyrobów z dziczyzny oraz nalewek myśliwskich. Wszyscy goście wspaniale się bawili, a wspomnienia tych chwil pozostaną w naszej pamięci na wiele lat.

Tekst: Arkadiusz Boczkowski


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odsłony: 785