Kolejny rok i kolejne bażanty w łowisku


Jak co jesień do obwodu nr 117 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej trafiły kolejne bażanty, które zasiliły świeżą krwią istniejącą populację rodzimego bażanta.  W dniu 29.09.2019 w rejonie przygotowanych uprzednio podsypów do łowiska wpuszczono 150 kur i kogutów, które przyjechały z hodowli bażanta w Klonie. Ich zakup został sfinansowany ze środków otrzymanych od  gminy Dąbrowa Górnicza. Dzięki naszym corocznym działaniom w łowisku widać coraz więcej tych ptaków. W tym roku szczególnie cieszy duża ilość młodych bażantów i kuropatw, ale to zasługa nie tylko nasza, ale również wyjątkowo sprzyjającej lęgom pogody na przełomie maja i czerwca. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się zaobrączkować wpuszczane bażanty. Będziemy starać się, by co roku wpuszczane bażanty miały inny kolor obrączek, co w przyszłości da nam to wiedzę o ich bytowaniu i dokładnym wieku. Darz Bór.


  

 

 

Odsłony: 1804