Ratujemy Strzemieszyce Małe przed dzikami


Dziki w rejonie Strzemieszyc Małych coraz bardziej się rozpanoszyły. Niszczą ogródki i łąki. W lato i na wiosnę 2018 roku zniszczyły również boisko miejscowego klubu sportowego "Promień". W celu powstrzymania dalszej dewastacji terenów Koło Łowieckie  "Dąbrowa" wraz z miastem Dąbrowa Górnicza postanowili ograniczyć ten problem. W październiku 2018 roku Zarząd KŁ "Dąbrowa" podpisał umowę z Gminą Dąbrowa Górnicza na realizację zadania publicznego pn. Działania zapobiegające ekspansji dzików na tereny zamieszkałe w Strzemieszycach Małych. W ramach zadania wykonano dwa punkty zaporowe powstrzymujące dziki z dala od terenów mieszkalnych oraz jedno nowe urządzenie obserwacyjne. Punkty zaporowe systematycznie zaopatrywane są w karmę, dzięki czemu udało się wymusić zmianę kierunków migracji dzików w tym rejonie. Dziki zostały zatrzymane bliżej lasu na Lipówce. Efekty widoczne są natychmiast. Jednak trwałe powstrzymanie dzików wiązać się musi z ograniczeniem ich liczebności oraz stałymi działaniami myśliwych w tym rejonie.

Odsłony: 2037