Zasady selekcji kozłów w roku 2018


Przypominamy, że od tego sezonu obowiązują nowe zasady selekcji rogaczy. Podstawowe informacje zestawiono poniżej. Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej 2 cm - w pierwszym i drugim porożu i powyżej 4 cm - od trzeciego w górę. Osobnik łowny to kozioł w wieku 6 lat i powyżej w formie regularnego szóstaka, formy nieregularne traktowane są jako osobniki selekcyjne.

Odsłony: 309