Szkolenie w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej


W dniu 20.09.2017 roku przedstawiciele naszego koła Arkadiusz Boczkowski i Przemysław Rosak przeprowadzili w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej szkolenie na temat Sposób reagowania oraz zakres kompetencji w przypadku zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt. Szkolenie zorganizowane było we współpracy z Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydziałem Ekologii i Rolnictwa oraz przeznaczone dla pracowników samorządowych, służb mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska) oraz pracowników innych służb działających na terenie miasta. W szkoleniu udział wzięło 30 osób. Nasze koło reprezenowali wymienieni wyżej koledzy prelegenci oraz Prezes Ryszard Koselarz. Wykłady prowadzone były w dwóch sesjach. W czasie sesji pierwszej kolega Przemek zaprezentował działalność naszego koła, podstawy prawne i ramy tej działalności oraz przedstawił z jaką zwierzyną dziko żyjącą można spotkać się w naszym obwodzie. W ramach drugiej sesji kolega Arek szczegółowo omówił cechy charakterystyczne poszczególnych zwierząt oraz sposób rozpoznawania wieku i płci. Następnie przedstawił możliwe zagrożenia i sytuacje jakie moga zaistnieć w czasie różnego typu zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt na terenach miejskich oraz przedstawił możliwe do realizacji scenariusze działań i ich podstawy prawne. Na zakończenie została zaprezentowana mapa miasta Dąbrowy Górniczej z zaznaczonymi obwodami kół łowieckich oraz omówione podstawowe kierunki migracji dzikich zwierząt na tereny zabudowane naszego miasta. Omówione zostały również działania prowadzone przez nasze koło w celu powstrzymania zwierzyny przed wtargnieciem na teren centrum miasta. Poruszone tematy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników o czym świadczyły liczne pytania i prowadzone ciekawe dyskusje.

 

Odsłony: 1551