Kolejne bażanty wpuszczone do naszego łowiska


Podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym roku, do naszego łowiska trafiło 150 szt. bażantów (kur i kogutów), które zasiliły istniejącą populację bażanta obroźnego. Zarówno bażant jak i kuropatwa ma sie u nas w łowisku coraz lepiej. Coraz więcej różnorodnych upraw i remiz śródpolnych zdecydowanie wpływa na poprawę warunków bytowania tych ptaków. Ich obecność widać na każdym kroku, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ponadto w ostatnich latach za sprawą sprzyjającej pogody bażanty wyrowadzają udane lęgi, dzięki czemu mamy również znaczny przyrost rodzimej populacji. Nic nie dzieje się w przyrdzie samo. Utrzymanie dobrych warunków bytowania dla bażantów, kuropatw i zajęcy wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości pożywienia w okresie zimowym oraz utrzymywanie niskiego stanu drapieżników takich jak lisy i jenoty. O to z kolei dbają myśliwi z naszego koła. Dziękujemy i Darz Bór.

  

 

Odsłony: 551